Tên DN:Hộ kinh doanh Đinh Văn Tới
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Xóm Hồng Định V, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
Điện thoại: 0985524212
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

2 sản phẩm.