Thạch Đen Thu Ngân

Cung cấp bởi: Hộ kinh doanh Phan Thị Ngân
Giá niêm yết: Liên hệ

Sản phẩm được sản xuất tại hộ kinh doanh Phan Thị Ngân. Địa chỉ: Xóm Lũng Luông, Xã Hanh Phúc, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng. Số điện thoại: 0966334369.


Nhận xét của người sử dụng

Thông tin công ty
Tên công ty:Hộ kinh doanh Phan Thị Ngân
Địa chỉ:Xóm Lũng Luông, Xã Hanh Phúc, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại:0966334369
Lĩnh vực:
Website:

Sản phẩm cùng công ty