Tên DN:Hộ kinh doanh Phan Thị Ngân
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Xóm Lũng Luông, Xã Hanh Phúc, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0966334369
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.