Tấn pin năng lượng mặt trời 45W

Cung cấp bởi: MDC Lighting
Giá niêm yết: Liên hệ

Solar panel

Pmax: 45W

Vmp: 6V

Imp: 5.83A

Voc: 7V

Isc: 6.41A

Power Tolerance: 3%

MS: 10042021


Nhận xét của người sử dụng

Thông tin công ty
Tên công ty: MDC Lighting
Địa chỉ:An Đức, Ninh Giang, Hải Dương
Lĩnh vực:Đèn chiếu sáng các loại
Website:https://chieusangmdc.com.vn/