Tên DN:Cơ sở sản xuất Thang Thị Hà
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực: thực phẩm
Địa chỉ: Xóm Bản Viết, Xã Phong Châu, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0916420988
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.