Tên DN:Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Trọng
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Thôn Áng Sơn- Ninh Hòa- Hoa Lư
Điện thoại: 0973854088
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.