Tên DN:Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất Bún-Phở Khô Liên Đồng
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Xóm Hồng Quang 2, xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng
Điện thoại: 0915740002
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

5 sản phẩm.