Vĩnh Long áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Tin tức Đăng ngày 15/08/2021 430 lượt xem

Thực hiện kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long của UBND tỉnh, Sở Khoa học- Công nghệ đã có văn bản đề nghị các sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện- thị- thành và các hội, hiệp hội phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung đề ra.

Đồng thời, vận động doanh nghiệp tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Vĩnh Long và định kỳ (vào ngày 15/12 hàng năm) thông tin, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về sở.

Theo Sở Khoa học- Công nghệ, hoạt động truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch các thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, góp phần nâng sản lượng tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên thị trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc là một hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kết hợp với việc giám sát vòng đời sản phẩm theo chuỗi giá trị sản xuất và thời gian thực;…

Bên cạnh đó, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa góp phần mang lại những lợi ích thiết thực đối với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đối với cơ quan quản lý, hoạt động truy xuất nguồn gốc hỗ trợ việc theo dõi, giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; theo dõi, giám sát thị trường tiêu thụ và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến an toàn thực phẩm.

Đối với doanh nghiệp, công khai, minh bạch quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm, kiểm soát được thị trường và chất lượng sản phẩm, chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và uy tín doanh nghiệp… Riêng đối với người tiêu dùng sẽ kiểm tra được thông tin về nguồn gốc sản phẩm, chất lượng, an toàn thực phẩm; giúp người tiêu dùng nhận biết rõ ràng về sản phẩm thông qua truy xuất bằng mã trên mỗi sản phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình.

Nguồn: baovinhlong.com.vn

Nhiều người xem