Bộ Thông tin và Truyền thông: Triển khai chuyển đổi số hoạt động thanh tra

Tin tức Đăng ngày 01/08/2021 440 lượt xem

Đó là điểm nổi bật trong hoạt động của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng với tiến hành Đề án Tái cơ cấu tổ chức, bộ máy cấp phòng tại Thanh tra Bộ; phê duyệt Chiến lược Công tác thanh tra giai đoạn 2021-2025.

6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành kế hoạch thanh tra năm 2021 (Quyết định số 2076/QĐ-BTTTT ngày 27/11/2020): 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại Cục Thông tin cơ sở và 05 cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, bưu chính, báo chí, xuất bản; 01 cuộc thanh tra đột xuất việc triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông công nghệ LTE/LTE-Advanced (4G) và sử dụng tần số vô tuyến điện; 02 cuộc kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí.

Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. Ảnh: https://baodautu.vn

Xử phạt vi phạm hành chính 11 doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền 805 triệu đồng; thu hồi 4,4 triệu đồng.

Triển khai Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” (Đề án 12) năm 2021.

Ban hành Quyết định số 597/QĐ-BTTTT kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet"; Quyết định số 681/QĐ-BTTTT ngày 19/5/2021 thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chủ nhiệm Đề án; Chỉ thị số 22/CT-BTTTT ngày 26/5/2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.

Rà soát, tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về dân sự, pháp luật hình sự theo hướng tăng nặng khung hình phạt đối với các tội danh lợi dụng, khai thác trái phép thông tin riêng, cá nhân để lừa đảo, gian lận trên không gian mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Cùng thời gian, xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết quả hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm 2021, theo đánh giá của cơ quan chức năng là, triển khai chuyển đổi số hoạt động thanh tra thông tin truyền thông; xây dựng Đề án Tái cơ cấu tổ chức, bộ máy cấp phòng tại Thanh tra Bộ; ban hành Quyết định số 635/QĐ-BTTTT ngày 12/5/2021 phê duyệt Chiến lược Công tác thanh tra giai đoạn 2021-2025 và Chương trình Công tác năm 2021 của Thanh tra Bộ.

Bên cạnh đó, tham gia xây dựng Bộ Tiêu chí thẩm định Hồ sơ Thí điểm dịch vụ Mobile Money; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Mobile Money của các doanh nghiệp viễn thông di động và trả lời nhiều công văn của Cơ quan Điều tra thuộc Bộ Công an đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra tội phạm trên mạng Internet.

Đồng thời, tổ chức thành công Hội nghị tăng cường phòng, chống hàng giả, hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính ngày 15/01/2021 và Hội nghị trực tuyến hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 18/3/2021.

Ngoài ra, giải quyết 156 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân về dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, chất lượng của các dịch vụ bưu chính, phản ánh thông tin sai sự thật trên báo chí, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng hoạt động của doanh nghiệp, một số đơn thư phản ánh sai phạm về thực hiện tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí trong đó 119 đơn đủ điều kiện xử lý bao gồm: 31 đơn tố cáo, 26 đơn khiếu nại và 62 đơn kiến nghị, phản ánh.

Minh Tuấn

Nguồn: thanhtra.com.vn

Nhiều người xem