Trà Sơn Kim Cúc Tam Cốc

Cung cấp bởi: Hộ kinh doanh Chu Thị Hoài Thu
Giá niêm yết: Liên hệ

Sản phẩm đảm bảo về chất lượng và quy trình sản xuất. Sản phẩn được sản xuất tại cơ sở  Nguyễn Thị Hoài Thu Thôn Khê Ngoài-Ninh Hải- Hoa Lư.


Nhận xét của người sử dụng

Thông tin công ty
Tên công ty:Hộ kinh doanh Chu Thị Hoài Thu
Địa chỉ:Thôn Khê Ngoài-Ninh Hải- Hoa Lư
Điện thoại:0911656228
Lĩnh vực:
Website:

Sản phẩm cùng công ty