Tên DN:Vựa gạo Gia Khánh
Loại hình:Đơn vị thương mại
Lĩnh vực: Kinh doanh và sản xuất lúa gạo
Địa chỉ: 106 Quang Trung, khóm 2, phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại: 0945216173
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

0 sản phẩm.