Tên DN:HTX SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MẬT ONG RỪNG YÊN ĐỒNG
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Xóm Thừa Tiên, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0339099112
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.