Tên DN:HTX Nông Nghiệp Đông Mai
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình
Điện thoại: 0898745491
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.