Tên DN:HTX Nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Địa chỉ: Ngọ Khổng, Châu Minh, Hiệp Hòa Bắc Giang
Điện thoại: 0977.543.908
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Sản xuất Dưa lưới siêu ngọt xuất khẩu TL3 trong nhà lưới sử dụng công nghệ tưới tự động theo tiêu chuẩn VietGAP tại trang trai dưa của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm, Địa chỉ: Ngọ Khổng, Châu Minh, Hiệp Hòa Bắc Giang, do ông Nguyễn Văn Bội làm giám đốc HTX.

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.