Tên DN:HTX Nông Nghiệp Cai Bộ
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: xóm Kim Bảng , xã Cai Bộ ,huyện Quản Hoà, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0822500116
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.