Tên DN:HTX Dao Phúc Sen Hà Khiêm
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: xóm Pắc Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0363233967
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.