Tên DN:HỘ KINH DOANH SẢN PHẨM SÀNG TRE - DIỄN THƯỢNG
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Xóm Hồng Định I, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0914475856
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.