Tên DN:Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hiền
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0976954684
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.