Tên DN:HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Tục Ngã, Đức Xuân, Thạch An, Cao Bằng
Điện thoại: 0338805993
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.