Tên DN:Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Học
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Khu 8 xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0868592166
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.