Tên DN:Hộ kinh doanh Hoàng Thị Nội
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Xóm 3, xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng
Điện thoại: 0365713364
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.