Tên DN:Hộ kinh doanh ĐINH THỊ PHƯƠNG LAN
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Nhà xóm 2, xã Vinh Quang, Thành phố Cao Bằng
Điện thoại: 0985217092
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.