Tên DN:Hộ Kinh doanh Đinh Ích Thượng
Loại hình:Nhà sản xuất
Lĩnh vực:
Địa chỉ: Xóm Hồng Định I, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
Điện thoại: 0914475856
Website:
Fanpage:

Giới thiệu doanh nghiệp

Gian hàng doanh nghiệp

1 sản phẩm.