Mẫu tem xác thực

Mẫu tem xác thực dành cho các gói dịch vụ

(MẪU TEM CÓ THỂ ĐƯỢC THAY ĐỔI THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG)


Mẫu cơ bản: Dùng cho tất cả các gói dịch vụ

In màuIn đen trắng


Mẫu nâng cao 2: Không dùng cho gói MIỄN PHÍ, còn lại tất cả

In màuIn đen trắng


Mẫu nâng cao 3: Không dùng cho gói MIỄN PHÍ, còn lại tất cả

In màuIn đen trắng


Mẫu nâng cao 4: Chỉ dùng cho gói NÂNG CAO & DOANH NGHIỆP

In màuIn đen trắng


Mẫu nâng cao 5: Chỉ dùng cho gói NÂNG CAO & DOANH NGHIỆP

In màuIn đen trắng